בחפירות בבירת אוקראינה לפני כמה שנים נמצאו כלים של משחק לוח סקנדינבי עתיק, שעשויים מחטי ניבתנים. באמצעות בדיקות DNA התברר כי המקור של הכלים הוא בגרינלנד