הורדת מפלס הפשיעה בחברה הערבית מחייבת קצת פחות עיוורון שנגרם משיקולי תקינות פוליטית, והרבה יותר אחריות עצמית של הקהילה המוסלמית