למרות הפגרה, הסיעה דורשת לכנס את המליאה, בטענה שהממשלה כשלה, איבדה את הרוב ו”נאחזת בכיסאותיה באופן לא דמוקרטי“. ביום שני תדון ועדת הכנסת בהכרזה על שיקלי כעל פורש