לפגישה הלילית הייתה סיבה: כל ח"כ שנכנס למשכן הכנסת נרשם מיד כ"נוכח במשכן" והמידע זמין באינטרנט. נתניהו ידע שזה ידלוף ורצה את הספין הזה כדי לקדם את מטרותיו