פרסום ראשון: לורי שם טוב הורשעה בשורת עבירות לאחר שכתבה בגנותם של פקידי ציבור, עובדות סוציאליות ואזרחים נוספים, ולא תרצה מאסר נוסף. בפרקליטות הודו שהתיק כלל אתגרים משפטיים וסוגיות שלא הוכרעו בעבר