השופט דוד מינץ הוציא צו ביניים שימנע את המשך מבצע "צור ישראל" לעליית ממתינים שיש להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל – עד לדיון בעתירה של המרכז למדיניות הגירה ישראלית. השרה פנינה תמנו-שטה: "החלטת הממשלה עברה פה אחד ואין מקום להתערבות, בכל יום שעובר הסכנה לממתינים באתיופיה גוברת"