מפכ"ל המשטרה לשעבר תקף בריאיון לרשת ב' את התחקיר שלפיו המשטרה הפעילה תוכנת רוגלה אחרי אזרחים במהלך כהונתו בתפקיד וקבע: "מישהו בזדון הונה את כלכליסט