בנק ישראל הותיר את הריבית ברמה של 0.1%, אך רמז כי היא צפויה לעלות בחודשים הקרובים, וזאת על רקע האינפלציה המתגברת בארץ ובהתאם למה שצפויים לעשות בנקים מרכזיים אחרים ברחבי העולם