שר המשפטים סער הניח לאישור ועדת החוקה את טיוטת תקנות חדלות פירעון. לפי התקנות, במקרים בהם בית המשפט סבור שהחייב נקלע לחובות כתוצאה מהתנהלות לא מחושבת ממושכת, יקבע תנאי השתתפות בהכשרה קבוצתית בלשכת ההוצאה לפועל