חקירת השימוש שעשתה המשטרה בתוכנת פגסוס של NSO צריכה להוביל לבדק בית כללי ולרפורמה במשטרה של העשור וחצי האחרונים, ששיאי חדלונה בהשתוללות הפשיעה האלימה במגזר הערבי וחיסולי הפשע המאורגן במדינה בכלל