בתדרוך לעיתונאים טען הגורם שבמשך שנים שיחקה ישראל לידי איראן כשהתעמתה עם שלוחיה בלבנון ובעזה: "ירשנו בור גדול מממשלת נתניהו". על ההתקרבות האפשרית לטורקיה: "בזהירות, לא נימנע מכריתת בריתות