השר עמר בר-לב הודיע שיבקש להקים ועדת בדיקה לפרשת הריגול המשטרתי, ולא ועדת חקירה ממלכתית שמעמדה בכיר יותר, סמכויותיה רחבות יותר ולמסקנותיה משקל רב יותר. היועמ"שית בהרב-מיארה תפעל להגדיל את צוות הבדיקה שהקים קודמה, אף שסביבה סבורים שעדיפה חקירה חיצונית