המשטרה עדיין לא סיפקה תשובות ראויות לתחקיר כלכליסט; ועדת החוקה תדון היום בנושא