השופט קיבל את עסקת הטיעון עם יו"ר ש"ס, שכחלק מההסדר התפטר מהכנסת ולא הוטל עליו קלון. "העונש שהוצג על ידי הצדדים מאוזן וראוי", אמר השופט הרבסט על ההסדר - מאסר על תנאי וקנס בסך 180 אלף שקל. דרעי, שיוכל לשוב לכנסת בבחירות הבאות: "אין שמחה כשמחת התרת הספקות"