מי שמאפשר לתוכנות כאלו להגיע לידיים של מדינות שמתמחות בעינויים, ברציחות וברדיפות של עיתונאים ומתנגדי שלטון - מאבד את הזכות להיות מופתע כשהיא מסייעת להנצחת משטרים אפלים. ישראל, הממשל האמריקני ו-NSO עצמה - כולם איבדו את המעצורים, וכולם חייבים דין וחשבון לציבור. פרשנות