בחברה מכחישים כל קשר בין התפטרותו לבין הפרשות שנחשפו לאחרונה בתקשורת • NSO מסרו: "אשר לוי היה יו״ר מטעם קרן נובלפינה, ומטבע הדברים כשהתחלפה הקרן פג תוקף המינוי, והקרן החדשה מינתה יו״ר מטעמה