שימוש בכלי דורסני כמו של NSO המאפשר שאיבת החומרים ממכשיר סלולרי הוא אמצעי כוחני שפוגע באופן בלתי מידתי בזכות לפרטיות ובזכויות אדם נוספות. לא ייתכן שהמשטרה תעשה בו שימוש ללא פיקוח שיפוטי