במשטרה סבורים ש"כלכליסט" מבקש לחבל בפעילותה ולכבול את ידיה. ההפך הוא הנכון: אנחנו מבקשים לסייע לה להפוך לגוף שנהנה מאמון הציבור, שיכול, מצדו, להיות בטוח שכלים עצמתיים כמו פגסוס משמשים כדי להגן עליו ולא כדי לרגל אחריו. הודאה, לפחות במקרה הזה, חזקה מהתנערות