הניסיון לקבוע קלון משפטי כיום הוא רק עוד אמצעי לנסות לייצר את הכתם הציבורי, שלא הושג עד כה, חרף מכבש הלחצים שהופעל על הציבור במשך שנים