מסמך משרד הבינוי והשיכון מעלה כי בעוד 30 אלף איש ממתינים לקבלת דיור ציבורי - יש 163 דירות פנויות שטרם אוכלסו, מצפון ועד דרום • הסיבה: הוגדרה מכסה מוגדרת לדיירים על מנת "לא להכביד על הרשות המקומית" • משרד השיכון: "הדירות נותרו ללא ביקוש