מכונאי מלגזות שנאלץ להפסיק את עבודתו בשל נכות שנגרמה לו כתוצאה ממחלת הסרטן, תבע את חברת הביטוח לאחר שהפסיקה לשלם לו תגמולים על אובדן כושר עבודה. השופטת קבעה כי ההצעות של החברה שיעבוד בתחומים אחרים אינן מעשיות לאור מצבו, גילו והעובדה שכל חייו הועסק כמכונאי מלגזות