הוועדה לקידום מעמד האישה דנה בהתמודדות מערכת בריאות הנפש עם סוגיות מגדריות. בעקבות דבריה של קים אייזנשטיין, בכתה יו"ר הועדה ח"כ תומא סלימאן: "מזעזע לשמוע עד כמה המערכת אטומה. כנראה שאחרי הדיון אהיה פוסט-טראומטית"