ממצאי התחקיר של תומר גנון מראים באיזו קלות יכולה המשטרה לעשות שימוש בכלי מעקב מסוכנים נגד אזרחים חפים מפשע, תוך חדירה למרחבים הפרטיים שלהם. כדי לתקן את המצב, על הממשלה להתגייס למשימה ברצינות ובנחישות