נושא שהגיע למחלוקת ציבורית כה עמוקה, מוזן ממכונת תעמולה משומנת ושטוף בפייק-ניוז, חייב להיות מובהר בהכרעה של בית משפט, לכאן או לכאן