אחיו של ראש הממשלה משמש רו"ח בחברה הספנות - ובנט לא יוכל לטפל בנושאים הקשורים אליה; גיסה של הממונה על התחרות עובד בכלל ביטוח - והיא לא תוכל לטפל בנושאים הקשורים לחברה