מנתוני עמותת אנוש עולה כי בשנה החולפת חל גידול משמעותי במספר המדווחים על משברים נפשיים, בעיקר בקרב בני נוער וצעירים, ורובם לא מטופלים בגלל בושה או המחיר הגבוה. איך השנתיים האחרונות שינו את התפיסה כלפי בריאות הנפש ומה צריכה לעשות מערכת הבריאות? טור דעה