מעל 18,700 תרנגולים נוספים נגועים אותרו. הם יושמדו כדי למנוע המשך התפשטות של המחלה. עד כה, מעל מיליון תרנגולות, תרנגולי הודו וברווזים נמצאו נגועים בשפעת העופות, וכ-8,000 עגורים