לפי הצעת חוק שאושרה היום בקריאה טרומית בתמיכת רשימה ארוכה של חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה, רוכשי דירה ראשונה בסכומים של עד כ-3.44 מיליון שקל ישלמו פחות מס רכישה במצטבר, כאשר דירות זולות מ- 1.93 מיליון שקל לא ימוסו כלל. מי שירכוש בסכום גבוה מ-3.44 מיליון ישלם יותר